เร่งรัดการรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ทีทพล 0023.5/ว2109 ลว.27 เม.ย 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2561 เวลา 14.55 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 153 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 23,874,806 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551