การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการขยายผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีการบูรณาการแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น" ที่ พล 0037.3/ว 215 ลว. 6 มิ.ย.55  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2555 เวลา 13.55 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 566 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 25,322,032 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551