หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก
www.pitloklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก
" พระพุทธชินราชงามเลิศ
ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ
หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา "
 
 
 
 
มติที่ประชุมของ
ก.จังหวัดพิษณุโลก
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์ในจังหวัด
พิษณุโลก
 
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญในจังหวัด
พิษณุโลก
 
 
คู่มือประชาชน
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 30 มิ.ย. 2551
 

ประวัติความเป็นมา

 
  ความเป็นมา สถ.จ.พิษณุโลก
 
เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีบทบาทภารกิจสำคัญ ในการส่งเสริมสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการเพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้ บริการสาธารณะ
 
ตราสัญลักษณ์
 
ตราจังหวัดพิษณุโลกเป็นรูปพระพุทธชินราช ประวัติในราวปีพุทธศักราช 1905 สมัยพระมหาธรรมราชาที่1(ลิไท) ได้ทรงก่อสร้างพระพุทธชินราช ปางมารวิชัย มีพุทธลักษณะงดงามมากที่สุดในประเทศไทย และถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพิษณุโลก
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอน้ำปาด อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และ ประเทศ สปปล.
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอสามง่าม และอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
และอำเภอพานกระต่าย อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร