ไขข้อข้องใจเงินเดือนใหม่กับการเปลี่ยนสายงาน
 

        

ประกาศ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ กจ. , กท. , ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ ๓ ) ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๑. ประกาศดังกล่าว มี ๒ บัญชี คือ

๑.๑ บัญชี อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. หรือ กจ. , กท. , ก.อบต. รับรองเพื่อการบรรจุแต่งตั้ง เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ที่กำหนดเงินเดือน บรรจุใหม่ ปวช.จากเดิม ๖.๐๕๐ บาท เป็น ๗,๖๔๐ บาท ปวท.จากเดิม ๖,๘๐๐ บาท เป็น ๘,๘๐๐ บาท ปวส. จากเดิม ๗,๔๖๐ บาท เป็น ๙,๓๓๐ บาท ปริญญาตรี ๔ ปี จากเดิม ๘,๓๔๐ บาท เป็น ๑๑,๘๖๐ บาท ปริญญาตรี ๕ ปี จากเดิม ๙,๑๔๐ บาท เป็น ๑๒,๕๖๐ บาท ปริญญาโท จากเดิม ๑๐,๑๙๐ บาท เป็น ๑๕,๔๔๐ บาท ปริญญาเอกจาก ๑๓,๗๗๐ บาท เป็น ๑๙,๓๐๐ บาท ทั้งนี้ ขั้นและอัตราเงินเดือนใหม่นี้ ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา


๑.๒ บัญชีขั้นปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ จำแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ( ที่เรา เห็นเป็นบัญชี เป็นช่วงๆ เป็นขั้นๆ ตั้งแต่ระดับ ๑ ถึงระดับ ๙ แล้วแต่ระดับใดจะได้ปรับเท่าไหร่ ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เช่นเดียวกัน


๒. ใคร ที่จะบรรจุแต่งตั้ง หลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา จะต้องได้เงินเดือน ไม่ต่ำกว่า บัญชีอัตราเงินเดือนที่มีผลตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ นี้ แต่ไม่มีสิทธิ ปรับขั้นเงินเพิ่มตามวุฒิ (๑.๒.)


๖. การศึกษาเพิ่มเติม เช่น เปลี่ยนสายงานเริ่มต้นจาก สาย ๑, ๒ เป็นสายงานเริ่มต้นจากสาย ๓ จาก วุฒิ ปวช.,ปวส. เป็นปริญญาตรี หลัง ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ไม่สามารถปรับตามบัญชีเงินเพิ่มตามวุฒิ ผู้บรรจุก่อน ๑ มกราคม ๒๕๕๕ นี้ได้ เว้นแต่ หากเปลี่ยนสายงานแล้ว เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำ ของ ระดับ ๓ ให้ได้รับขั้นต่ำของระดับ ๓ คือ ๑๑,๘๖๐ บาท  


     ขอความชัดเจนด้วยครับไปสอบเปลี่ยนสายงานตอนฐานเงินเดือน  8,340 บาท ลำดับขึ้นบัญชีจะถึง แต่ตอนนี้มีบางจังหวัดบอกว่าขึ้นได้แต่ฐานเงินเดือนต้องแตะ 11,860 บาท ตอนนี้ฐานเงินเดือนใหม่ไม่ถึง แต่จากการอ่านรายละเอียด ก.อบต.ด้านบนแล้ว ผมคิดว่ากรณีเงินเดือนไม่ถึง ให้เลื่อนได้และให้ได้รับเงินเดือน 11,860 บาท แต่ไม่มีสิทธิ ปรับขั้นเงินเพิ่มตามวุฒิ ใช่หรือไม่ครับ

เขียนโดย   คุณ คนหลงทาง

วันที่ 26 ม.ค. 2557 เวลา 07.17 น. [ IP : 182.53.147.93 ]  
 

                  ยังคงใช้หลักเกณ์เงินเดือนขั้นต่ำ เดิมอยู่ค่ะ  จนกว่ากรมจะมีหนังสือซักซ้อมแนวทางการเปลี่ยนสายงาน /สอบถามกรมเรียบร้อยแล้ว /อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราใหม่ ตั้งแต่ 1 ต. ค. 57 เป็นต้นไป

เขียนโดย   คุณ หน. สป.

วันที่ 26 ม.ค. 2557 เวลา 19.41 น. [ IP : 49.230.112.111 ]  
 

สตง. กำลัง ทักท้วง กรมส่งเสริมฯ กรณี เงินปรับเพิ่มนี้อยู่ รีบๆ เบิกจ่าย กันไวๆ   และเรื่องเปลี่ยนสายงาน ขอยืนยันว่ายังใช้หลักเกณฑ์เดิมอยู่ จนกว่าจะมีหนังสือจากกรมฯ แจ้ง

เขียนโดย   คุณ คนท้องถิ่น

วันที่ 27 ม.ค. 2557 เวลา 09.19 น. [ IP : 182.53.129.249 ]  
 

         ขอบคุณที่ให้ข้อมูลครับ จะได้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบข้อมูล

เขียนโดย   คุณ คนหลงทาง

วันที่ 27 ม.ค. 2557 เวลา 14.22 น. [ IP : 182.53.132.162 ]  
 

                  แล้วกรณีที่สอบบรรจุปวช.จากเดิม ๖.๐๕๐ บาท เป็น ๗,๖๔๐ บาทแล้วปรับฐานใหม่เป็น 8,260 บาทยังได้ค่าครองชีพ1,500บาทอยู่ไหมคือ8260+1500 =9,760 ใช่ไหมค่ะ แต่ทำไมที่เทศบาลถึงให้แค่9,000 บาทค่ะต่างจากอีกที่ที่เขาให้ 9760 เอาไรมาเป็นหลักให้คิดเหมือนกัน....แล้วใครคิดผิดใครคิดถูกค่ะ......ไม่เหมือนกันเลย2ที่


เขียนโดย   คุณ SKL

วันที่ 29 ม.ค. 2557 เวลา 13.34 น. [ IP : 182.53.116.101 ]  
 

            อยากสอบถามการให้เงินเดือน   จบปโท ได้ขึ้นเงินเดือน  รวดเดียว 6000  ทำงานนาน  ได้ขึ้น 600 คำสั่งเดียวกัน ตกเบิก หลายหมื่น  ทำงานนานตกเบิกหลายพัน  ท่านคิดดู   ขอให้ทบทวนด้วย หลักคูณธรรม - เป็นธรรม  เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอได้ขั้น   ก็ได้เงินเดือนเท่ากัน  เงินเดือนกระจุกอยู่แต่ด้านล่าง ฐานล่าง  ไม่เคยได้ค่าครองชีพเลย   อยู่ตรงช่องโหว่ของบัญชีตลอด ไม่ว่า ตอน 7000 หรือตอนขึ้น 10000  บาท  ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนักวิชาการเขาคิดยังไงอยากฝากคำถาม  เรารับราชการมานาน ภาระก็มีเหมือนกัน  ก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกัน  ขอให้มาดูพวกผมบ้าง  พูดถึงพวกผมบ้าง  ไม่เคยถามถึงแก่แล้วแก่เลย  รับใช้ชาติมานานแล้ว  ภาระครอบครัวก็มี  ยิ่งลูกๆก็กำลังใช้เงิน  คิดถึงหลักชีวิตจริงจริง  มันควรจะเป็นอย่างไร  ทำไมถึงเหลื่อมล้ำกันมากนัก  อัตราส่วนไม่เป็นธรรมเลย    (คิดทบทวนดูย้อนหลังว่าจริงหรือเปล่า) ครับ  ผมขอพูดบ้างทนดูมานานแล้ว  จึงขอพูดสะท้อนบ้าง  ไม่ใช่เฉพะผมแน่นอนลองทำแบบสำรวจดู  ผลจะออกอย่างไร                        

เขียนโดย   คุณ นายปริชญ์ รัฐอินทร์

วันที่ 29 ม.ค. 2557 เวลา 14.58 น. [ IP : 110.78.180.31 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 17,466,129 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551