การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ นักบริหารงานคลัง 6 เพื่อเข้าสู่ ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง 7
 

เรียน ท้องถิ่นจังหวัด
       ดิฉัน อยากให้ทางสถาบันฯเปิดอบรมหลักสูตรพิเศษ  นักบริหารงานคลัง 6 เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง 7 เพื่อทำการเยียวยาและสร้างขวัญกำลงใจสำหรับหัวหน้าส่วนการคลัง(เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6 )ที่ปฏิบัติงานมาตั้งแต่ ปี 2539   ที่ไม่มีวุฒิปริญญาตรีตรงตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง ที่ก.อบต.กำหนดไว้ แต่มีข้อกำหนดให้ว่า หรือผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร จากสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น หลักสูตร นักบริหารงานคลัง 6   ดิฉันคิดว่า  ดิฉัน และเพื่อนๆ อีกหลายคนที่บรรจุในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 บรรจุในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลังระดับ 2  ที่ท้องถิ่นเปิดสอบบรรจุครั้งแรกเมือ่ปี  2539    มีความเดือนร้อนอยากมากเนื่องจากไม่มีวุฒิปริญญาตรีตรงตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง  จึงอยากขอร้องให้ทางสถาบันฯประสานงานกับทางกรมส่งเสริมฯ ขอเปิดหลักสูตรพิเศษ  นักบริหารงานคลัง 6  เพื่อจะได้มีใบประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารงานคลัง 6  เข้าสู่ตำแหน่ง  นักบริหารงานคลัง 7   ต่อไป
                   ขอความกรุณามา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ


เขียนโดย   คุณ คลัง

วันที่ 28 ส.ค. 2555 เวลา 14.07 น. [ IP : 182.52.142.89 ]  
 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
บริหารการคลัง การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ
และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้    หรือ   ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรหัวหน้าส่วนการคลัง(นักบริหารงานการคลัง 6) จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ตามมติ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2546 และ
2. ได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
ด้านการคลัง หรือการเงินและบัญชี หรือการจัดเก็บรายได้ หรือการพัสดุ หรือการตรวจสอบภายในหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานการคลังมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ดิฉันว่าหน้าจะอบรมอย่างเดียวได้นะเพราะคำว่าหรือ ได้รับประกาศ ลองดูนะ

เขียนโดย   คุณ ผ่านมา

วันที่ 28 ส.ค. 2555 เวลา 14.52 น. [ IP : 223.205.161.157 ]  
 

หารือคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งนักบริหารงานคลัง ระดับ 7 (มท 0809.2/ว247)

เขียนโดย   คุณ 1223

วันที่ 1 ต.ค. 2555 เวลา 14.42 น. [ IP : 223.205.161.233 ]  
 

หารือคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งนักบริหารงานคลัง ระดับ 7 (มท 0809.2/ว247) หาหนังสือราชการกรมส่งเสริม ลงวันที่  12 พ.ย. 2552 อ่านดู

เขียนโดย   คุณ 1223

วันที่ 1 ต.ค. 2555 เวลา 14.49 น. [ IP : 223.205.161.233 ]  
 

เรียนคุณ คลัง ท่านก็หัวอกเดียวกัน ท่านหารือแล้วทาง ท้องถิ่นจังหวัดว่าอย่างไร ท่านช่วยส่งข่าวให้ทราบด้วยนะคะ  
   คลัง อุดรธานี


เขียนโดย   คุณ พจ

วันที่ 30 มี.ค. 2556 เวลา 11.14 น. [ IP : 1.4.201.213 ]  
 

เรียนสิครับอยู่ตั้งนาน

เขียนโดย   คุณ ทนาน

วันที่ 30 มี.ค. 2556 เวลา 18.33 น. [ IP : 182.53.113.229 ]  
 

                      

เขียนโดย   คุณ นางวีณา เกลี้ยงสง

วันที่ 28 ธ.ค. 2558 เวลา 10.57 น. [ IP : 1.179.167.169 ]  
 

                      ดิฉันก็หัวอกเดียวกันคะ  ในฐานะคนทำงานให้ท้องถิ่นมานานแล้ว น่าจะมีทางช่วยเหลือบ้างนะคะ อยากให้เปิดอบรมเหมือนกันคะ

เขียนโดย   คุณ วีณา

วันที่ 28 ธ.ค. 2558 เวลา 11.03 น. [ IP : 1.179.167.169 ]  
 

    เห็นด้วยเลย ควรเยียวยาอย่างที่สุด ดิฉันก็หัวอกเดียวกันคะ  ในฐานะคนทำงานให้ท้องถิ่นมานานแล้ว น่าจะมีทางช่วยเหลือบ้างนะคะ อยากให้เปิดอบรมเหมือนกันคะ    
            

เขียนโดย   คุณ นัน

วันที่ 29 ธ.ค. 2558 เวลา 11.26 น. [ IP : 1.179.128.181 ]  
 

                ทำอะไรกันยุคับท่าน เงิน4%ก็ยังไม่ให้เบิกรอรอรอรอปีนัยหรอ  ที่อะไรต่อมิอะไรนี้ไวจังนะ
    

เขียนโดย   คุณ ดดด

วันที่ 29 ธ.ค. 2558 เวลา 11.30 น. [ IP : 1.179.128.181 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 17,466,151 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551