สอบถามเปลี่ยนตำแหน่งในสายงานที่ไม่เกื้อกูลกัน
 

ขอเรียนปรึกษา สถ.พิษณุโลก ดังนี้ค่ะ
ดิฉันสอบเปลี่ยนสายงานจาก จพง.ธุรการ เป็นนักพัฒนาชุมชน โดยมีรายละเอียดส่วนตัวดังนี้
1. รับราชการ ตำแหน่ง จนท.บันทึกข้อมูล 1 วันที่ 1 ก.ย. 47 เปลี่ยนเป็น จพง.ธุรการ 2 ปี 49
2. 1 ก.ย. 2551 เป็น จพง.ธุรการ 3,
3. 15 ก.ย. 2553 เป็น จพง.ธุรการ 4
4. 28 ก.ค. 2554 เปลี่ยนสายงาน เป็น นักพัฒนาชุมชน 4
คำถาม
1.  วันที่ 15 กันยายน 2555 ดิฉันจะเลื่อนระดับ เป็น นักพัฒนาชุมชน 5 ได้เลยหรือไม่ หรือจะต้อง นับแต่วันที่เปลี่ยนสายงาน คือวันที่ 28 ก.ค. 2554 จนครบ 2 ปี คือวันที่ 28 ก.ค. 2556 ถึงจะเลื่อนเป็นระดับ 5 ได้
2.  ดิฉันจะสามารถนำเอาคำสั่งมอบหมายงาน ให้ดิฉันรับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับงานสวัสดิการตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบันมาช่วยในการนับระยะเวลาในการเปลี่ยนสายงานได้หรือไม่
2.  ถ้าจะเลื่อนเป็นนักพัฒนาชุมชน 6 เมื่อดำรงตำแหน่งจากระดับ 5 ครบ 2 ปี จะเลื่อนได้เลยหรือไม่
3.  ภายในเดือนพฤศจิกายน 2555 ดิฉันจะจบ ป.โท จะสามารถนำมาปรับการเลื่อนระดับ 5 ได้หรือไม่ อย่างไร
ช่วยตอบหนูหน่อยนะคะ หนูไม่ทราบจะถามใครดี

เขียนโดย   คุณ ผู้เปลี่ยนสายงาน

วันที่ 27 ม.ค. 2555 เวลา 16.34 น. [ IP : 110.77.235.246 ]  
 

ข้อ 1  ต้องดำรงตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน 4  เป็นระยะเวลา  1  ปี
ข้อ 2  ไม่สามารถนำคำสั่งมอบหมายงานมาใช้ได้
ข้อ 3  เลื่อนระดับ 6   ต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานนั้นตรงตามคุณวุฒิอย่างน้อย  6  ปี  
ข้อ  4  ถ้าจบปริญญาโทตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  สามารถนำมาลดระยะเวลาลงเหลือ  4  ปี  (ควรจะนำมาเลื่อนระดับจาก 4  ไป 5 เพราะระดับ 5  เลื่อน 6 ใช้ปริญญาโทไม่ได้)

เขียนโดย   คุณ บุคลากรเก่า

วันที่ 31 ม.ค. 2555 เวลา 14.38 น. [ IP : 223.206.170.132 ]  
 

1.เลื่อนเป็น นักพัฒนาชุมชน 5 ได้ไม่ก่อนวันที่ 28 ก.ค. 2555 ครับ เงื่อนไขคืออยู่ ซี.4 ตำแหน่งอะไรก็ได้ แต่ต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เมื่อเปลี่ยนสานงานแล้วครับ
2.สามารถนำคำสั่งมอบหมายงานในสายงาน 1 และ 2 มาช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนนอกระดับควบ 6ว ได้ครับ นับได้กึ่งหนึ่งไม่ก่อนวันที่ดำรงตำแหน่งระดับ 3 และมีวุฒิ ป.ตรี ครับ ตาม ว33 ปี 48
3.ตามที่ท่านบุคลากรเก่าตอบเลยครับ

เขียนโดย   คุณ บุคลากรเลย

วันที่ 1 มิ.ย. 2555 เวลา 07.19 น. [ IP : 1.1.238.15 ]  
 

ดิฉันขอสอบถามค่ะ
1ดิฉันรับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เมื่อ 1 กันยายน 2549
2. เจ้าพนักงานพัสดุ 3 เมื่อ 2 กันยายน 2551
3. เจ้าพนักงานพัสดุ 4 เมื่อ 3  กันยายน 2553
4กำลังจะเป็นเจ้าพนังงานพัสดุ 5      เมื่อ  4  กันยายน 2555
ถามว่า ดิฉันต้องการสอบเปลี่ยนสายงานจาก เจ้าพนักงานพัสดุ เป็นนักวิชาการพัสดุ
สมมติว่า ปี 2556  ได้เป็นนักวิชาการพัสดุ จะได้ นักวิชาการ 5 เลยหรือไม่  แล้วถ้าขึ้น 6  ต้องใช้ระยะเวลากี่ปี ถึงจะขึ้น 6 ได้

เขียนโดย   คุณ อัจฉรา

วันที่ 4 ก.ค. 2555 เวลา 21.45 น. [ IP : 180.183.75.145 ]  
 

ขอเรียนปรึกษา สถ.พิษณุโลก ดังนี้คะ
  ดิฉันทำงานที่เทศบาลเมือง ตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ ระดับ 4 บรรุเมื่อ 15 ธ.ค.50
ดิฉันอยากจะย้ายตำแหน่ง มาเป็นตำแหน่ง จพง.ทะเบียนและบัตร ในเทศบาลเดียวกัน
ปัจจุบัน ดิฉัน เรียนจบ ป.ตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต  ดิฉันจะเสียสิทธิอย่างไรบ้างคะ

เขียนโดย   คุณ เกษร

วันที่ 14 ก.ค. 2555 เวลา 11.06 น. [ IP : 182.53.253.27 ]  
 

ดิฉันขอสอบถามค่ะ
1ดิฉันรับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547 โดยใช้วุติปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวารสารศาสตร์ โทรประชาสัมพันธ์ (โดยปฏิบัติงานธุรการ และงานประชาสัมพันธ์ ทุกรูปแบบ)
2.เจ้าพนักงานธุรการ 3 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549โดยปฏิบัติงานเหมือนข้อ 1
3.เจ้าพนักงานธุรการ 4  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 (โดยปฏิบัติงานเหมือนข้อ 1-2)
4.เจ้าพนักงานธุรการ 5 เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2554 (โดยปฏิบัติงานเหมือนข้อ 1-3)
5กำลังจะเป็นเจ้าพนักงานธุรการ 6
ถามว่า ดิฉันได้ไปสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3-5 และดิฉันสอบได้ลำดับที่ 5 ถามว่าดิฉันสามารถนำบัญชีมาลงตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 5 เลยได้มั๊ยค่ะ และถ้าดิฉันจะปรับ 6 ต้องใช้ระยะเวลากี่ปี ถึงจะปรับ 6 ได้
ขอบคุณค่ะ

เขียนโดย   คุณ พิมมาส

วันที่ 23 ก.ค. 2555 เวลา 13.36 น. [ IP : 118.173.137.188 ]  
 

โอนมาจากข้าราชการพลเรือนสามัญ  ปี 2552  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 3
แต่ในช่วงที่ยังไม่ได้โอนมาท้องถิ่น (อบต.) ได้ปฏิบัติงาน เป็น เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นการเงิน ของ
สำนักงานเกษตรอำเภอ มาประมาณ  6 ปี แต่  ปัจจุบันดำรง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 และครบ 2 ปี วันที่  23  พ.ค. 55  จะสามารถขอเทียบระยะเวลาการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ และการเงิน  มาปรับลดระยะเวลา 6 ปี ในการเลื่อนระดับ 5 ได้ บ้างหรือไม่

เขียนโดย   คุณ ถูกหลอกให้เปลี่ยนสายงาน

วันที่ 8 ส.ค. 2555 เวลา 14.57 น. [ IP : 1.179.128.117 ]  
 

รบกวนสอบถามผุ้รู้ค่ะ
    ปัจจุบันดิฉันดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 4  และเลื่อนระดับ 5 เดือน ตุลาคม 2555  นี้
และจะสอบเปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3-5 จะสามารถนำมาปรับเป็นนักวิชาการประชาสัมพันธ์  5   ได้หรือไม่ค่ะ

เขียนโดย   คุณ ธุรการ น้อยน้อย

วันที่ 10 ส.ค. 2555 เวลา 09.29 น. [ IP : 118.174.28.222 ]  
 

เริ่มรับราชการวันที่ 12 ม.ค. 52 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 ปรับเป็นระดับ 3 เมื่อวันที่ 12 มค. 54 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 3 เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 54 สอบเปลี่ยนสายงานให้เริ่มต้นจากระดับ 3 ตำแหน่งบุคลากร เมื่อวันที่ 29 พ.ค.55 อยากทราบว่าการจะเลื่อนเป็นระดับ 4 สามารถนำระยะเวลาในการครองตำแหน่งของเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนมารวมด้วยได้หรือไม่

เขียนโดย   คุณ น้องว่าง

วันที่ 10 ส.ค. 2555 เวลา 15.29 น. [ IP : 125.27.178.11 ]  
 

สอบถามการเปลี่ยนัสายงานค่ะคือดิฉันเริ่มรับราบการ 4มกราคม2549ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินฯและปี2551เป็นจพง.การเงินฯ2 และพฤศจิกายน 2553 โอน(ย้าย)พร้อมเปลี่ยนตำแหน่งเป็น จพง,จัดเก็บฯ3 ตอนเลื่อนระดับ4 อยากเปลี่ยนสายงานเป็น จนท.ตรวจสอบภายใน อยากถามว่าสองตำแหน่งนี้จะเกื้อกูลกันหรือไม่ถ้าเปลี่ยนสายงานจะต้องสอบเปลี่ยนสายงานหรือไม่เพราะเห็นว่าถ้าตำแหน่งเกี่ยวกับการเงินเลื่อนปรับได้เลย ไม่ต้องสอบ และถ้าเปลี่ยนแล้วจะต้องครองตำแหน่งกี่ปีถึงจะขึ้นระดับ5 ได้ค่ะช่วยตอบด้วยค่ะขอขอบคุณค่ะ

เขียนโดย   คุณ ว่าที่ตรวจสอบฯ

วันที่ 22 ส.ค. 2555 เวลา 16.03 น. [ IP : 119.42.85.119 ]  
 

ว่าที่ตรวจสอบฯ ขอเพิ่มวุฒิค่ะ จบ ปวส.บัญชี จบป.ตรี เทียบโอน 2 ปี การจัดการทั่วไปค่ะจะสามารถ เปลี่ยนสายงานได้มั้ยคะ

เขียนโดย   คุณ ว่าที่ตรวจสอบฯ

วันที่ 23 ส.ค. 2555 เวลา 09.42 น. [ IP : 119.42.85.119 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1] [2] [3]
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 17,466,274 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551