เงินเดือนวุฒิป.โท จะเบิกค่าเช่าบ้านได้เท่าไรค่ะ
 

          ได้ปรับเงินเดือนตามวุฒิปริญญาโท แต่อยากทราบว่าจะเบิกค่าเช่าบ้านได้เงินเท่าไรค่ะ เพราะที่ทำงานไม่มีใครบอกได้เลย  

เขียนโดย   คุณ คนต่างจังหวัด

วันที่ 15 ม.ค. 2557 เวลา 09.46 น. [ IP : 1.179.172.169 ]  
 

                  บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่นท้ายระเบียบมีบอกไว้ครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เช่น ดำรงตำแหน่งระดับ 6 ขั้นเงินเดือน 1-5.5 เบิกได้ เดือนละ 2,400บาท ขั้นที่ 6 ขึ้นไป เบิกได้ 3,000 บาทต่อเดือน แต่หากมีสิทธิเบิก 3,000 แต่เช่าอยู่จริงจ่าย 2,700 ก็ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง และดูหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 0808.2/ว 296 ลว. 25 มกราคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือน บัญชี 2 เป็นฐานดูขั้น ตัวอย่าง เป็นระดับ 6  และได้รับเงินเดือนวุฒิปริญญาโท ขั้นที่ 6.5 อัตราเงินเดือน 17,310 บาท เบิกค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท และให้เบิกได้ตามที่เช่าอยู่จริง

เขียนโดย   คุณ จ.วิเคราะห์ พล.

วันที่ 17 ม.ค. 2557 เวลา 10.15 น. [ IP : 180.183.180.40 ]  
 

         ตอนนี้ยังไปเป็นซี5อยู่ค่ะ เงินเดือน 11,920 บาท แล้วปรับเงินเดือนตั้งแต่ 1 ม.ค.57 เป็นเงินเดือนปริญญาโท และกำลังจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่ ได้รับสิทธิค่าเช่าบ้านจะเบิกได้เท่าไรค่ะ        

เขียนโดย   คุณ คนท้องถิ่น

วันที่ 17 ม.ค. 2557 เวลา 11.25 น. [ IP : 1.179.172.169 ]  
 

  ขอให้ปรับข้อมูลระเบียบ มท.ใหม่นะ ให้ดู/ศึกษาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญชีท้ายระเบียบ มท.จะบอกไว้ชัดเจน ต้องขออภัยผู้ดูแลกระดานสนทนาที่ก้าวก่าย เกรงว่าจะเกิดความเข้าใจไม่ถูกต้อง

เขียนโดย   คุณ ทองเต็ม

วันที่ 20 ม.ค. 2557 เวลา 10.04 น. [ IP : 182.53.130.224 ]  
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ได้ยกเลิกระเบียบฯ ปี 2548 ฉพาะข้อ 6 และให้เพิ่มบัญชีค่าเช่าบ้าน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ายระเบียบ ใช้บังคับแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหากท่านเป็นครูผู้ช่วย และครู คศ.1-5 ก็ให้ใช้บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ายระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) เนื่องจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้บัญชีอัตราเงินเดือน คนละฉบับกับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้เป็นครู ซึ่งจะใช้บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 2 ขอบคุณ คุณทองเต็มด้วย เนื่องจากไม่ได้ลงรายละเอียดของครูท้องถิ่น

เขียนโดย   คุณ จ.วิเคราะห์ พล.

วันที่ 23 ม.ค. 2557 เวลา 12.02 น. [ IP : 180.183.183.65 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 17,466,268 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551