การเบิกค่าเช่าบ้าน
 

อยากถามผู้รู้ว่าการเบิกค่าเช่าบ้าน ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น ปี 2548 อยากทราบว่า คำว่า "ขั้นเงินเดือน" หมายถึงเงินเดือนอย่างเดียว ไม่รวมค่าครองชีพ ใช่หรือไม่ และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสามารถนำมารวมกับเงินเดือนเพื่อเทียบระดับขั้นเงินเดือนได้หรือไม่ เพราะเงินเพิ่มตามคุณวุฒิก็คือเงินเดือนที่มีการปรับตามนโยบายคณะรัฐมนตรี แต่ท้องถิ่นไม่สามารถจัดทำบัญชีเงินเดือนขึ้นใหม่ได้ เนื่องจาก ก.ถ. ไม่สมบูรณ์ จึงใช้วิธีการให้ได้เงินเพิ่มตามวุฒิไปพรางก่อน  

เขียนโดย   คุณ คนท้องถิ่น

วันที่ 6 มี.ค. 2556 เวลา 13.29 น. [ IP : 182.53.122.185 ]  
 

หมายถึง ขั้นเงินเดือน
ไม่รวมเงินคุณวุฒิ เงินเพิ่มการครองชีพเขียนโดย   คุณ ผ่านมา

วันที่ 11 มี.ค. 2556 เวลา 17.00 น. [ IP : 115.67.35.62 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 13027542 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551