เลื่อนระดับ 5 ไป 6 สาย 3
 

กรณี โอนย้าย จากนักพัฒนาชุมชน 3  เป็น นักวิชาการศึกษา 3 เมื่อ วันที่  22 พ.ย. 50 แล้วปํจจุบัน อยู่ระดับ 5 จะเลื่อนไป 6 ว นักวิชาการศึกษา  จะต้องรอให้ถึง  6  ปีเลยใช่ไหม   เพราะเงินเดือน  ถูกต้อง  12,240  โครช่วยตอบด้วย  รอคำตอบอยู่นะค่ะ

เขียนโดย   คุณ นักวิชาการศึกษา 5 ผู้รอคอย

วันที่ 9 พ.ย. 2555 เวลา 12.22 น. [ IP : 110.77.239.239 ]  
 
 

ตามประกาศ ก อบต.เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อที่ 191  (6)  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้
     (ก)  เป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล( ก.อบต. )กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และ (ข) มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิและระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง  ดังนี้ คือ ป ตรี  6 ปี ปโท 4 ปี ปเอก 2 ปี
         -  การนับระยะเวลาตามข้อ (ข) อาจนำระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื่น   ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันตามที่ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ( ก.อบต. )  กำหนด    มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำดังกล่าวได้ตามบัญชีกำหนดกลุ่มตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล    ที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน
    -  การพิจารณาคุณวุฒิตามข้อ (ข)   ต้องเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตาม     คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนั้นเท่านั้นและให้พิจารณาจากวุฒิทางการศึกษาที่ระบุไว้ในบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล  เป็นหลักในกรณีผู้ได้รับคุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลังจากการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องยื่นขอบันทึกเพิ่มลงในบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบลก่อนจึงจะนำวุฒินั้นมาใช้ในการพิจารณาได้

เงินเดือน ปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า  ท 5 ขั้น 3 (11,920)

สรุปต้องรอให้ครบ 6 ปีครับ (สำหรับ ป ตรี) เนื่องจากสายงาน นักวิชาการศึกษา ไม่เกื้อกูล กับนักพัฒนาชุมชน  ไม่อาจนับระยะเวลาขั้นต่ำได้ ครับเขียนโดย   คุณ ผู้รู้น้อย

วันที่ 9 พ.ย. 2555 เวลา 13.04 น. [ IP : 118.175.210.93 ]  
 

ขฮขอบคุณ  คุณ ผู้รู้น้อย  ที่ให้ความรู้

เขียนโดย   คุณ นักวิชาการศึกษา ผู้รฮคอย

วันที่ 12 พ.ย. 2555 เวลา 10.49 น. [ IP : 110.77.213.108 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 13001466 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551