แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอย่างเข้ม อย่างไร
 

เนื่องจากไม่มีครูที่จะช่วยดูแลการพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ดูแลเด็ก ไม่มีหัวหน้าส่วนศึกษา จะทำอย่างไรครับ ขอบคุณครับ

เขียนโดย   คุณ นักวิชาการศึกษา

วันที่ 17 ม.ค. 2555 เวลา 20.04 น. [ IP : 118.173.227.176 ]  
 

คณะกรรมการใช้  ครู/ อาจารย์  จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ของเรา ประธานเป็น ผ.อ. ร.ร. กรรมการผู้ทรงฯ ใช้จาก คณะกรรมการสถานศึกษาของศพด. ก็ได้ หรือขอจากโรงเรียน และกรรมการท่านสุดท้ายครูพี่เลี้ยง(กรรมการและเลขา)ก็แต่งตั้งจากครูร.ร. เหมือนกัน ครูพี่เลี้ยงควรเป็นครูที่สอนเด็กอนุบาล  และที่สำคัญต้องขออนุญาตบุคคลเป้าหมายก่อนแต่งตั้ง นะคะ
จริงๆ แล้วเราใช้หลักเกณฑ์ของเทศบาลในการแต่งตั้งฯ  แต่เราไม่มีโรงเรียนในสังกัด  เพราะฉะนั้นเราจึงอนุโลมเองว่า ใช้คณะกรรมการจากร.ร. ในพื้นที่เราเอง ผิด ถูกค่อยว่ากัน

เขียนโดย   คุณ งูงูงู ปลาปลาปลา

วันที่ 18 ม.ค. 2555 เวลา 13.31 น. [ IP : 223.205.136.201 ]  
 

ขอหนังสือสั่งการด้วยค่ะ

เขียนโดย   คุณ บุคลากร

วันที่ 25 ม.ค. 2555 เวลา 15.14 น. [ IP : 118.172.127.103 ]  
 
 

สามารถดูรายละเอียดได้จาก  " ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู  "  

เขียนโดย   คุณ บุคลากร

วันที่ 25 ม.ค. 2555 เวลา 15.38 น. [ IP : 203.113.105.160 ]  
 

หนังสือสั่งการจะอยู่ในคู่มือตอนที่จังหวัดซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกครูน่ะค่ะ  เป็นประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู     ประกาศลงวันที่ 5 มิ.ย. 49  แต่ถ้าเป็นหนังสือสั่งการให้แต่งตั้งผู้อำนวยการ /ครูในพื้นที่ไม่มีค่ะแล้วเราจะแต่งตั้งใครล่ะ โรงเรียนของเราก็ไม่มี  ปลายกุมภานี้ ครูของเราจะต้องได้รับการประเมินแล้วนะคะ แล้วอีกอย่างคำสั่งก็ส่งให้จังหวัดพิจารณาแล้วถ้าผิดพลาดคงแจ้งเราแล้วหละ

เขียนโดย   คุณ บุกไม่ใช่บุคลากร

วันที่ 26 ม.ค. 2555 เวลา 11.01 น. [ IP : 223.206.243.210 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 11837691 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551