ขอสอบถาม เรื่องคุณวุฒิเพื่อสอบเปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการจัดเก็บรายได้
 
 

ขอสอบถาม เรื่องคุณวุฒิเพื่อสอบเปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการจัดเก็บรายได้


ขอความอนุเคราะห์ถามผู้รู้คุ่  
ดิฉันจบวุฒิปวส.การตลาด  และปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง การจัดการ(ทั่วไป)  บรรจุรับราชการในระดับ 2   ตอนนี้ดำรงตำแหน่งจพง.จัดเก็บรายได้ 4  อยากเปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการจัดเก็บรายได้ที่เริ่มต้นจากระดับ 3  ขอสอบถามว่า
*** มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระบุว่า ต้องศึกษาวิชาการคลัง  การเงินและบัญชีมาไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต  (วิชาการคลัง  มีรายวิชาอะไรบ้างที่ต้องนับรวมถึง วิชาการเงินและบัญชีมีรายวิชาอะไรบ้างและวิชาที่เป็นพาณิชย์ศาสตร์)  เพื่อที่จะนับรวมหน่วยกิตว่าครบ 30 หน่วยกิตหรือไม่  
*** นักวิชาการจัดเก็บ จบวุฒิปวส.การตลาด ป.ตรีการจัดการทั่วไปสามารถนับหน่วยกิต ปวส.15หน่วยกิต ป.ตรี15 หน่วยกิต ได้หรือไม่คะ
ชื่อมดค่ะ  โทร 089-9006766  ขอด่วนนะคะ
               ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

เขียนโดย   คุณ มดค่ะ

วันที่ 27 พ.ค. 2555 เวลา 19.28 น. [ IP : 171.4.172.18 ]  
 

นับได้ค่ะ แต่ต้องเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง

เขียนโดย   คุณ ตอบ

วันที่ 27 พ.ค. 2555 เวลา 19.52 น. [ IP : 101.109.45.151 ]  
 

อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้
อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู มีความประสงค์รับสมัครพนักงานส่วนตำบลสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานฯในตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2555 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 042941103

เขียนโดย   คุณ looloo6031@hotmail.com

วันที่ 12 มิ.ย. 2555 เวลา 15.32 น. [ IP : 118.174.144.97 ]  
 

ขอสอบถามเรื่อง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ของเทศบาลตำบล ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งว่า "ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ซึ่งปัจจุบันผมเป็นข้าราชการพลเรือนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จะโอนไป ทต.  ผมมีวูฒิ ปวส. เรีียนคอมฯ 3 หน่วยกิต  และปริญญาตรี เรียนคอมฯ 5 หน่วยกิต รวมเป็น 8 แต่ทาง ทต.แจ้งผมมาว่านับรวมกันไม่ได้ ขอคำชี้แจงหน่อยครับเขียนโดย   คุณ ผมเอง

วันที่ 19 มิ.ย. 2555 เวลา 21.49 น. [ IP : 1.0.187.111 ]  
 

ตอนนี้มีเทศบาลไหนสอบเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคลังบ้าง ใครรู้บ้างช่วยตอบกระทู้หน่อยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

เขียนโดย   คุณ จัดเก็บ 4

วันที่ 21 มิ.ย. 2555 เวลา 14.34 น. [ IP : 118.172.100.15 ]  
 

รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ  ดิฉันจบ ป.ตรี บัญชี  บรรจุตำแหน่ง จพง.พัสดุ หลังจากนั้น 2 ปี ขอเปลี่ยนไป ตำแหน่ง จพง.ธุรการ 3 (ปัจจุบันเป็น จพง. ธุรการ 4)ขอสอบถามว่า
1.ถ้าดิฉันต้องการไปสอบเปลี่ยนสายงาน จพง.พัีสดุ, จัดเก็บ, หรือการเงินที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ได้หรือไม่ค่ะ
2.แล้วถ้าสอบเปลี่ยนสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ได้  กับปัจจุบันดิฉัน เป็นธุรการ 4 แบบไหนจะดีกว่ากันค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ
อีเมล์  nu-leknarak@hotmail.com เบอร์โทร. 089-1414329

เขียนโดย   คุณ พนัชกร (ทต.)

วันที่ 4 ก.ค. 2555 เวลา 18.40 น. [ IP : 180.183.249.5 ]  
 

จบ ปวส.บริหารธุรกิจ ป.ตรี การจัดการทั่วไป  จะสอบเป็นนักวิชาการจัดเก็บรายได้ได้หรือเปล่าค่ะ  อยากทราบว่า  บัญชี  30  หน่วยกิต  จะมีต้องมีวิชาอะไรบ้าง  ขอรายละเอียดหน่อยได้หรือเปล่าค่ะ  ถ้ายังไงรบกวนส่งเมล์ให้ด้วยนะค่ะ  moolek04@hotmail.com

เขียนโดย   คุณ ณัฐธยาน์

วันที่ 11 ก.ค. 2555 เวลา 11.02 น. [ IP : 183.88.72.106 ]  
 

อยากสอบถามจบวุฒิ ปวส.บัญชี (2 ปี)  และปริญญาตรีการจัดการทั่วไป(2 ปี)  จะสอบเปลี่ยนสายงานการนักวิชาการจัดเก้บรายได้จะได้หรือเปล่า  ขอบคุณมากนะค่ะ

เขียนโดย   คุณ คนอยากรู้มาก

วันที่ 23 ก.ค. 2555 เวลา 14.14 น. [ IP : 118.172.243.113 ]  
 

อยากสอบถามการเปลี่ยนสายงาน จบวุฒิ ปวส.การบัญชี (2 ปี)  และปริญญาตรี การจัดการทั่วไป (2 ปี)  จะเปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จะได้หรือไม่ อยากทราบจริงๆๆ  เพราะตอนนี้  ซี 3  แล้ว

เขียนโดย   คุณ คนอยากรู้มาก

วันที่ 23 ก.ค. 2555 เวลา 14.25 น. [ IP : 118.172.243.113 ]  
 

รบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยนะคะ ดิฉันจบ ปวส.บัญชี ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปค่ะ อยากเปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการจัดเก็บรายได้ที่เริ่มต้นจากระดับ 3  ขอสอบถามว่า
1. วุฒิการศึกษาที่มีสามารถสอบเปลี่ยนสายงานได้หรือไม่
2. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระบุว่า ต้องศึกษาวิชาการคลัง  การเงินและบัญชีมาไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต  (วิชาการคลัง  มีรายวิชาอะไรบ้างที่ต้องนับรวมถึง และวิชาการเงินและบัญชี มีรายวิชาอะไรบ้าง)  เพื่อที่จะนับรวมหน่วยกิตว่าครบ 30 หน่วยกิตหรือไม่
               ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


เขียนโดย   คุณ เล็ก จัดเก็บพัทลุง

วันที่ 16 ส.ค. 2555 เวลา 13.59 น. [ IP : 118.174.149.9 ]  
 
     
: รายละเอียด  
       
: รูปภาพ/ไฟล์   ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
       
: ชื่อผู้เขียน  
       
 
   
  กรุณากรอกตัวเลขตามภาพด้านบน
   
 
 
 
<< หน้าแรก... [3] [4] [5] [6] [7]
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 7909580 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551