ขอสอบถาม เรื่องคุณวุฒิเพื่อสอบเปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการจัดเก็บรายได้
 

ขอความอนุเคราะห์ถามผู้รู้  
ดิฉันจบวุฒิปวส.บริหารธุรกิจ  และปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง การจัดการ(ทั่วไป)  บรรจุรับราชการในระดับ 2   ตอนนี้ดำรงตำแหน่งจพง.จัดเก็บรายได้ 4  อยากเปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการจัดเก็บรายได้ที่เริ่มต้นจากระดับ 3  ขอสอบถามว่า
1. วุฒิการศึกษาที่มีสามารถสอบเปลี่ยนสายงานได้หรือไม่
2. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระบุว่า ต้องศึกษาวิชาการคลัง  การเงินและบัญชีมาไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต  (วิชาการคลัง  มีรายวิชาอะไรบ้างที่ต้องนับรวมถึง และวิชาการเงินและบัญชี มีรายวิชาอะไรบ้าง)  เพื่อที่จะนับรวมหน่วยกิตว่าครบ 30 หน่วยกิตหรือไม่
               ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

เขียนโดย   คุณ จพง.จัดเก็บรายได้ ของอบต.

วันที่ 15 ส.ค. 2554 เวลา 11.54 น. [ IP : 118.175.210.122 ]  
 

นักวิชาการจัดเก็บ จบวุฒิปวส.บริหารธุรกิจเอกอะไรสำหรับป.ตรีการจัดการทั่วไปได้เพราะวิธีการนับหน่วยกิตนับปวส.15หน่วยกิต ป.ตรี15 หน่วยกิต ถ้าหากบัญชีไม่ครบให้ดูวิชาที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง ถ้าไม่ครบอีก ให้ดูวิชาที่เป็นพาณิชย์ศาสตร์

เขียนโดย   คุณ นักวิชาการจัดเก็บรายได้4

วันที่ 18 ส.ค. 2554 เวลา 20.20 น. [ IP : 182.53.158.151 ]  
 

ขอสอบถาม เรื่องคุณวุฒิเพื่อสอบเปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี
ขอความอนุเคราะห์ถามผู้รู้  
ดิฉันจบวุฒิปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง  (การจัดการทั่วไป) ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   สาขาการจัดการทั่วไป  ตอนนี้ดำรงตำแหน่ง จพง.การเงินพลบัญชี ระดับ 4 สอบถามว่า
1. วุฒิการศึกษาที่มีสามารถสอบเปลี่ยนสายงานได้หรือไม่
2. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชากาเรเงินและบัญชี           ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตำกว่า นี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
ช่วยอนุเคราะห์ตอบด้วยค่ะ ไม่อยากไปเสียเวลาหากคุณสมบัติไม่ได้  มีบัญชีครบ 30 หน่วยค่ะขอบคุณน่ะคะจะไปสมัครสอบเปลี่ยนสายงานที่ อบต.ศิลา จ.ขอนแก่นค่ะ

เขียนโดย   คุณ การเงินประจวบฯค่ะ

วันที่ 20 ส.ค. 2554 เวลา 11.40 น. [ IP : 118.175.5.189 ]  
 

บัญชีไม่แน่ใจน่าจะได้หรือเปล่า แต่นักวิชาการคลังใช้บัญชีแค่ 6 หน่วยกิต  น่าไปนะค่ะ ที่ อบต.ศิลา  แต่ที่เคยไปสมัครสอบที่แหลมฟ้าผ่าที่หารือกรมฯ  ให้นับพาณิชยศาสตร์ 30 หน่วยกิต  ไม่ได้นับแค่บัญชี

เขียนโดย   คุณ จัดเก็บโคราช

วันที่ 23 ส.ค. 2554 เวลา 19.41 น. [ IP : 110.49.233.90 ]  
 

ตอนนี้ดำรงตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี 3 (บรรจุซี 2 มาแล้ว 2 ปี)  จะสามารถสอบเปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการคลังหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้หรือไม่ช่วยตอบที่ค่ะอยากรู้จริงๆๆค่ะ

เขียนโดย   คุณ จพง.การเงินและบัญชี

วันที่ 25 ส.ค. 2554 เวลา 13.41 น. [ IP : 118.175.0.218 ]  
 

ขอความอนุเคราะห์ถามผู้รู้  
ดิฉันจบบริหารธุรกิจ  ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการ(ทั่วไป)  บรรจุรับราชการในระดับ 2   ตอนนี้ดำรงตำแหน่งจพง.จัดเก็บรายได้ 3  อยากเปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการจัดเก็บรายได้ที่เริ่มต้นจากระดับ 3  ขอสอบถามว่า
1. วุฒิการศึกษาที่มีสามารถสอบเปลี่ยนสายงานได้หรือไม่
2. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระบุว่า ต้องศึกษาวิชาการคลัง  การเงินและบัญชีมาไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต  (วิชาการคลัง  มีรายวิชาอะไรบ้างที่ต้องนับรวมถึง และวิชาการเงินและบัญชี มีรายวิชาอะไรบ้าง)  เพื่อที่จะนับรวมหน่วยกิตว่าครบ 30 หน่วยกิตหรือไม่
               ขอขอบคุณล่วงหน้า

เขียนโดย   คุณ จัดเก็บ3

วันที่ 8 ก.ย. 2554 เวลา 13.59 น. [ IP : 118.172.239.120 ]  
 

ผู้รู้ช่วยตอบหน่อยค่ะ ดินฉันจบอนุปริญญาการจัดการทั่วไป(การจัดการทั่วไป) และจบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (การจัดการทั่วไป) อยากทราบว่าจะสามารถสอบนักวิชาการจัดเก็บได้หรือเปล่า อยากรู้การนับหน่วยกิตว่านับวิชาอะไรบ้าง แล้วการตีความของแต่ละ ก.อบต.เหมือนกันหรือไม่  มีคนที่จบวุฒิเหมือนดินฉันแล้วเป็นนักวิชาการจัดเก็บอยู่หรือเปล่าค่ะ ช่วยบอกที กลุ้มใจมาก อยากไปสอบแต่ก็ไม่รู้ว่าวุฒิเราจะได้ไม๊ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ  ถ้ามีขอเบอร์หน่อยน่ะคะ หรือรบกวนโทรชี้แจงให้ฟังหน่อยได้หรือเปล่าที่ 081-9776612


เขียนโดย   คุณ จัดเก็บฯโคราช

วันที่ 12 ก.ย. 2554 เวลา 16.04 น. [ IP : 61.19.66.185 ]  
 

อยากทราบว่าเดือนกันยายน2554 มีเปิดสอบเปลี่ยนสายงานนักวิชาการจัดเก็บรายได้ที่ไหนบ้างใครรู้ช่วยตอบหน่อยค่ะ

เขียนโดย   คุณ จัดเก็บ4

วันที่ 23 ก.ย. 2554 เวลา 18.19 น. [ IP : 183.88.70.9 ]  
 
 

จบศิลปศาตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (โท ภาษาญี่ปุ่น) ถ้าเรียน ปริญาโท บริหารธุรกิจ จะสามารถเป็นผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้  ได้หรือไม่คะ ถ้าไม่ได้ ควรจะเรียนสาขาอะไรของปริญยาโท เพื่อสอบเข้าส่วนการคลังค่ะ  ขอบคุณคะ

เขียนโดย   คุณ สิรินภัส

วันที่ 28 ก.ย. 2554 เวลา 16.27 น. [ IP : 101.108.202.192 ]  
 

รบกวนสอบถาผู้รู้หน่อยครับผมจบ ปวส.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รับราชการระดับ 2 จพง.เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วจบ ป.ตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการแล้วอยากทราบว่าจบสาขาการจัดการจะไปสอบต่ำแหน่งอะไรได้บ้างเพื่อรับราชการในระดับสาม ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

เขียนโดย   คุณ Trapeza

วันที่ 6 ต.ค. 2554 เวลา 22.38 น. [ IP : 180.214.209.65 ]  
 

เทศบาลตำบลแม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดสอบเปลี่ยนสายงานนักวิชาการจัดเก็บรายได้ และ นักวิชาการคลัง วันที่ 4 - 18 ต.ค. 54 นี้ นะจ๊ะ

เขียนโดย   คุณ คนผ่านมา

วันที่ 9 ต.ค. 2554 เวลา 14.00 น. [ IP : 118.172.72.208 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1] [2] [3] ....หน้าสุดท้าย >> [7]
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 17,466,145 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551