นักวิชาการศึกษา ๕ เลื่อน ๖ ใช้วุฒิ ป โท ปรับลดระยะเวลา จาก ๒ ปี เป็น ๑ ปี ได้หรือไม่
 
 

ช่วยสนใจตำแหน่งตัวเองหน่อยครับ เปิดดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของอบต.81 สายงาน เทศบาล 120 สายงาน มันจะมีบอกตั้งแต่ ระดับ 3-8 ให้อ่านคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ให้เข้าใจ และมาดูหนังสือ อย่างที่เขาบอก  

เขียนโดย   คุณ บุคลากร

วันที่ 3 ธ.ค. 2554 เวลา 20.16 น. [ IP : 101.109.43.220 ]  
 

รบกวนสอบถามครับ...

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 6)   ถ้าครองตำแหน่งครบ 2 ปี สามารถเปิดกรอบ แล้วเลื่อนเป็น หัวหน้าฝ่าย 7 (นักบริหารการศึกษา 7)  ได้หรือไม่  และการเปิดกรอบหัวหน้าฝ่าย 7  ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมอะไรหรือไม่  

......ถ้าไม่สามารถขึ้นได้   ต้องครองตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา 6   4  ปี  ถึงสามารถปรับเลื่อนตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 7 ) แล้วถ้ากรณีที่จบ ป.โท   สามารถปรับลดระยะเวลาดังกล่าว จาก 4 ปี  เหลือ 3 ปี ได้หรือไม่ สำหรับสายงานนักบริหารการศึกษา   เพราะผมลองดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ไม่ได้มีกำหนดบอกไว้เลยครับ  ต่างกับสายงานบริหารอื่นๆ  YY

ขอบคุณมากๆครับผม

เขียนโดย   คุณ โชคดี

วันที่ 5 ธ.ค. 2554 เวลา 06.28 น. [ IP : 118.172.80.28 ]  
 

ต้องอยู่ระดับ 5 เป็นเวลา 2 ปี ถึงจะสามารถเลื่อน 6 ได้ ซึ่งหากใครบรรจุระดับ 3 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา หรือโอนย้ายจากตำแหน่งที่เป็นสายงานเกื้อกูล(ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา) สายงานเริ่มต้นระดับ 3 จะต้องครองตำแหน่งไม่น้อยว่า 6 ปี (นับรวมกันได้ในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3) และต้องมีเงินเดือนในปีงบประมาณที่ผ่านมา (เช่น ณ 1 เม.ย.54 ต้องมีเงินเดือน (เดิม 11350 บาท ฉบับ 3) ปัจจุบัน 11920 บาท ฉบับ 4) และในปีงบประมาณปัจจุบันไม่น้อยกว่า 11920 บาท (คือ ณ 1 ต.ค. 54) ซึ่งหลายคนเข้าใจผิด คิดว่า ถึง แต่มันจะมีปัญหาตรงนี้ ปีงบประมาณที่ผ่านมา คือ ณ 1 เม.ย. ของปีงบประมาณที่แล้ว และปีงบประมาณปัจจุบัน คือ ปีงบประมาณที่ปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งถ้ามีคุณวุฒิ ป.โท (สายงานที่เกี่ยวข้อง) ตั้งแต่ บรรจุระดับ 3 เมื่อทำงานครบ 1 ปี ก็สามารถเลื่อนระดับ เป็นระดับ 4 ได้ โดยใช้คุณวุฒิ ป.โท มาใช้ และถ้าใครได้รับวุฒิ ป.โท ตอนระดับ 4 ก็สามารถนำมาเลื่อนระดับ 5 ได้ เมื่อครองระดับ 4 ครบ 1 ปี


เขียนโดย   คุณ บุคลากร หนุ่ม

วันที่ 5 ธ.ค. 2554 เวลา 22.59 น. [ IP : 101.109.50.132 ]  
 

เป็นนักวิชาการศึกษา จบ ป.โท รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหงมาคะ อยากทราบว่าสามารถนำมาปรับเงินเดือนตามวุฒิได้หรือไม่ และนำมาลดระยะเวลาครองตำแหน่งได้หรือป่าวคะ

เขียนโดย   คุณ นิกกี้

วันที่ 17 ม.ค. 2555 เวลา 14.35 น. [ IP : 125.26.172.228 ]  
 

ดูมาตรฐานตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 6 ครับต้องเป็นนักพัฒนาชุมชน 5 ไม่น้อยกว่า 2 ปี           (ข)  มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิและระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง  ดังนี้
คุณวุฒิ เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ระดับ 6

     - คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 6 ปี   (จากเดิมคุณต้องครบ)
     - คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 4 ปี   (ตอนนี้คุณมีป.โทใช้ข้อนี้)
     - คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 2 ปี

ดังนั้น หากคุณเป็นนักพัฒนาชุมชนมาตลอดก้อไม่ได้ประโยชน์ แต่ถ้าเคยเป็นสายงานอื่นที่ไม่เกื้อกูล จะได้นำปริญญาโทมาใช้ลดระยะเวลาขั้นต่ำการดำรงตำแหน่งได้ไง ปริญญาโทต้องตรงตามมาตรฐานตำแหน่งนะ แตกต่างจากได้ปริญญาโทตอนเลื่อนระดับจากนักพัฒนาชุมชนระดับ 3 ไป 4 และ 4 ไป 5 นะคับ
-  การพิจารณาคุณวุฒิตามข้อ (ข) ต้องเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนั้นเท่านั้นและให้พิจารณาจากวุฒิทางการศึกษาที่ระบุไว้ในบัตรประวัติพนักงานเทศบาล เป็นหลักในกรณีผู้ได้รับคุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลังจากการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องยื่นขอบันทึกเพิ่มลงในบัตรประวัติพนักงานเทศบาลก่อนจึงจะนำวุฒินั้นมาใช้ในการพิจารณาได้
ถึงตอนนี้ เมื่อคุณได้หลักฐานวุฒิเพิ่มขึ้น ต้องบันทึกข้อความรายงานขอเพิ่มวุฒิในบัตรประวัติ งานเจ้าหน้าที่จะรายงาน ก.จังหวัดเรียบร้อยก่อนจึงจะนำมาใช้ได้นะครับ
(จาก ประกาศ ก.จังหวัด... เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล..ขอดูได้ที่เลขานุการ ก.จังหวัด)


เขียนโดย   คุณ บุคลากร

วันที่ 17 ม.ค. 2555 เวลา 20.31 น. [ IP : 118.173.227.176 ]  
 

ใช้วุฒิรัฐศาสตรมหาบัณฑิตลดระยะเวลาจาก 4 ไป 5 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ได้ไหมคะ บางท้องถิ่นได้ บางท้องถิ่นไม่ได้ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน


เขียนโดย   คุณ นวก.

วันที่ 23 มี.ค. 2555 เวลา 11.11 น. [ IP : 203.113.19.101 ]  
 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานว่วนตำบลฯ หมวด 9 ข้อ 191  สรุปได้ดังนี้.-
ข้อ 1 (ก) มีคุณสมบัติและวุฒิตรง  (ข) มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง โดยวุฒิ ป.โทหรือเทียบเท่า กรณีเลื่อน C5 ไป C6 จาก 6 ปี ลดเหลือ 4 ปี
      - การนับระยะเวลาตามข้อ (ข) อาจนำระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงในสายงานอื่น ซึ่งเป็นงานที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันตามที่ ก.อบต กำหนด มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำได้ จากสายงานที่เริ่มต้นจาก 1 และ 2 มานับรวมเป็นระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ได้ไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นได้รับวุฒิปริญญา และต้องดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป โดยให้นับระยะเวลาได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาปฏิบัติงานดังกล่าว และผู้ขอประเมินต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานและได้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 33 ลว 25 ก.พ.48)  (ค) ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ำกว่าขั้น 11,920 บาท  และได้รับในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ตำกว่าขั้น 11,920 บาท
ข้อ 2 ให้ดูคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นๆ โดยเทียบจากข้อใด ข้อหนึ่ง  ครับ

เขียนโดย   คุณ หนุ่มนิรนาม

วันที่ 1 ก.ค. 2555 เวลา 13.21 น. [ IP : 115.67.64.69 ]  
 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย3ปรับเปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการศึกษา3ใช่เวลาปรับ4กี่ปี4-5 กี่ปี 5-6กี่ปี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย4ปรับเปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการศึกษา4ใช่เวลาปรับ5กี่ปีปรับ6 กี่ปี 5-6กี่ปี
อยากรู้ครับ

เขียนโดย   คุณ นักวิชาการศึกษา

วันที่ 4 ก.ย. 2555 เวลา 20.21 น. [ IP : 182.53.63.8 ]  
 

นักวิลการศึกษา4 เรียนจบปริญญาโทรัฐศาสตร์ใช้ปรับลดซีได้ไหมครับ
อยากรู้

เขียนโดย   คุณ นักวิชาการศึกษา

วันที่ 4 ก.ย. 2555 เวลา 20.24 น. [ IP : 182.53.63.8 ]  
 

นักวิชาการศึกษา4 เรียนจบปริญญาโทรัฐศาสตร์ใช้ปรับลดซีได้ไหมครับ
อยากรู้


เขียนโดย   คุณ นักวิชาการศึกษา

วันที่ 4 ก.ย. 2555 เวลา 20.24 น. [ IP : 182.53.63.8 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1] [2] [3] [4] [5]
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 17,466,191 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551