เลือกหมวดหนังสือ :
กำหนดการจัดการโครงการอบรมสำหรับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประธานสภาท้องถิ่น ด่วนที่สุด พล 0037.1 / ว 642 ลว 6 พ.ย. 52 [ 6 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1066 
 
เลื่อนกำหนดวันโครงการอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นฯ ด่วนที่สุด มท 0807.2 / 21465 ลว 3 พ.ย. 52 [ 5 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1203 
 
แจ้งขอเปลี่ยนเวลาให้พนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ หรือโอนมาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดพิษณุโลกเข้าพบท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0037.2 / ว 641 ลว 4 พ.ย. 52 [ 5 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 940 
 
การคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง พล 0037.3 / ว 5510 ลว 4 พ.ย. 52 [ 4 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 698 
 
การคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง พล 0037.3 / ว 5503 ลว 4 พ.ย. 52 [ 4 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 729 
 
<< หน้าแรก...     1383      1384      1385      1386     (1387)     1388   
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 21,688,047 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551