เลือกหมวดหนังสือ :
โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.5/ว 6006 ลว 27 ก.ย. 53 [ 27 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 2103 
 
การนำเข้าข้อมูลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระในปี 2551-2554 ที่ พล 0037.3/ว 339 ลว 23 ก.ย. 53 [ 23 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1124 
 
สถจ.พล ได้โอนเงิน งปม.รายจ่ายประจำปี 53 เข้าบัญชี อปท. (เงินอุดหนุนการถ่ายโอนบุคลากรฯ) ที พล 0037.5 / ว 338 ลว. 22 ก.ย. 53 [ 23 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1023 
 
สถจ.พล โอนเงิน งปม.รายจ่ายปี 53 เข้าบัญชีเงินฝาก อปท.  [ 23 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1046 
 
ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553 ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 5911 ลว 22 ก.ย. 53 [ 22 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1218 
 
<< หน้าแรก...     1328      1329      1330      1331     (1332)     1333      1334      1335      1336     ....หน้าสุดท้าย >> 1371
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 21,453,384 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551