เลือกหมวดหนังสือ :
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร " ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ" สำหรับข้าราชการ ด่วนที่สุด พล 0037.1 / ว 646 ลว 6 พ.ย. 52 [ 6 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 988 
 
กำหนดการจัดการโครงการอบรมสำหรับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประธานสภาท้องถิ่น ด่วนที่สุด พล 0037.1 / ว 642 ลว 6 พ.ย. 52 [ 6 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1051 
 
เลื่อนกำหนดวันโครงการอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นฯ ด่วนที่สุด มท 0807.2 / 21465 ลว 3 พ.ย. 52 [ 5 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1187 
 
แจ้งขอเปลี่ยนเวลาให้พนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ หรือโอนมาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดพิษณุโลกเข้าพบท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0037.2 / ว 641 ลว 4 พ.ย. 52 [ 5 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 924 
 
รายงานข้อมูลการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวและภัยแล้ง พล 0037.3 / ว 5491 ลว 3 พ.ย. 52 [ 4 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 983 
 
<< หน้าแรก...     1328      1329      1330      1331     (1332)     1333      1334      1335   
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 20,981,091 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551