เลือกหมวดหนังสือ :
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลใน ก.ท.จ. พิษณุโลก แทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.2/ว 6170 ลว. 4 พ.ย. 54 [ 4 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 734 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ลบเงินอุดหนุนฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.5/ว 6158 ลว. 4 พ.ย. 54 [ 4 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1039 
 
การบรรจุแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดศพด.อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.2/ว 011 ลว. 4 พ.ย. 54 [ 4 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 2332 
 
นโยบายและแนวทางดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๕๕ ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๖๑๔๖ ลว ๔ พ.ย. ๕๔ [ 4 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 675 
 
รายงานการนำส่งเงินเข้าปัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กันยายน 2554 ที่ พล 0037.5/ว 462 ลว. 1 พ.ย. 2554 [ 4 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 926 
 
<< หน้าแรก...     1328      1329      1330      1331     (1332)     1333      1334      1335      1336     ....หน้าสุดท้าย >> 1478
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 23,369,751 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551