เลือกหมวดหนังสือ :
มติ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2554 ลงวันที่ 17 กุมภาพัน 2554  [ 24 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1953 
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 ที่ พล 0037.5/ว 79 ลว.21 ก.พ. 2554 [ 22 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1132 
 
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๙๗๙ ลว ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ [ 17 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1538 
 
การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๙๗๒ ลว ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ [ 16 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 954 
 
การจัดงาน "วันท้องถิ่นไทยจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2554" ที่ พล 0037.3/ว896 ลว. 15 ก.พ. 54 [ 15 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1985 
 
<< หน้าแรก...     1311      1312      1313      1314     (1315)     1316      1317      1318      1319     ....หน้าสุดท้าย >> 1371
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 21,453,362 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551