เลือกหมวดหนังสือ :
สรุปผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5330 ลว 8 ต.ค. 61 [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 54 
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ทีึ่ พล 0023.5/ว5333 ลว 8 ต.ค.61  [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 101 
 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5329 ลว 8 ต.ค. 61 [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 39 
 
การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5328 ลว 8 ต.ค. 61 [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 104 
 
การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5327 ลว 8 ต.ค. 61 [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 53 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 1388
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 21,688,041 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551