เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557 ที่ พล 0023.3/ว330 ด่วนที่สุด ลว.19ส.ค.57 [ 19 ส.ค. 2557 ]  
 
การกรอกข้อมูลในแบบสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน/ระบบคมนาคม ที่ พล 0023.3/ว23 ด่วนที่สุด ลว. 19 ส.ค. 57 [ 19 ส.ค. 2557 ]  
 
การเสนอเรื่องขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2557 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 325 ลว. 18 ส.ค. 57 [ 18 ส.ค. 2557 ]  
 
สูตรการคำนวณการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558 - 2560 [ 5 ส.ค. 2557 ]  
 
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก [ 20 ส.ค. 2557 ]  
 
สำรวจอปท.ที่มีอัตราว่างและประสงค์ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสอบแข่งขันแทน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว4506 ลว 19 ส.ค.57 [ 20 ส.ค. 2557 ]  
 
ขอให้พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธรณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการทางสายตา ที่ พล 0023.3/ว4507 ลว. 19 ส.ค. 57 [ 19 ส.ค. 2557 ]  
 
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารราคัดเลือกเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านกรมส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ พล 0023.3/ว 328 ลว. 19 ส.ค. 57 [ 19 ส.ค. 2557 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [343]
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 8714480 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551