เลือกหมวดหนังสือ :
 
 

หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน [ 20 ม.ค. 2560 ]  
 

อบต.นครป่าหมาก ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๖ โครงการ [ 20 ม.ค. 2560 ]  
 

อบต.น้ำกุ่ม ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขนาด๖ตัน๖ล้อ จำนวน ๑ คัน [ 20 ม.ค. 2560 ]  
 

อบต.ท่าโพธิ์ ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้าหมู่ที่ ๗ สายประตู ๕ ม.นเรศวร [ 20 ม.ค. 2560 ]  
 

อบต.่ท่าโพธิ์ ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเอน หมู่ที่ ๖ [ 20 ม.ค. 2560 ]  
 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การบรีหารจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ม.ค. 2560 ]  
 

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ ฯ ที่ พล 0023.5/ ว 470 ลว 19 ม.ค. 60 [ 19 ม.ค. 2560 ]  
 

แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ที่ พล 0023.3/ ว 469 ลว 19 ม.ค.60 [ 19 ม.ค. 2560 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [636]
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 17,313,370 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551