เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
ขอเชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฯ ที่ พล 0023.2/ว356 ลว 1 ต.ค.57 [ 1 ต.ค. 2557 ]  
 
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ อปท. SBMLD [ 1 ต.ค. 2557 ]  
 
ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตราการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา [ 1 ต.ค. 2557 ]  
 
ให้ความเห็นชอบประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ พล 0023.2/ว5332 ลว 30 ก.ย.57 [ 1 ต.ค. 2557 ]  
 
การรวบรวมและเผยแพร่ผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. พล 0023.3/ว5373 ลว1 ต.ค.2557 [ 1 ต.ค. 2557 ]  
 
การกำกับดูแล ตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ อปท. ลพ 0023.3/ว5349 ลว 30 ก.ย.2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]  
 
เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 [ 30 ก.ย. 2557 ]  
 
การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ พล 0023.3/ว5349 ลว 30 ก.ย.57 [ 30 ก.ย. 2557 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [354]
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 9075018 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551