เลือกหมวดหนังสือ :
 
 

การจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ที่ พล 0023.3/ว 6226 ลว 8 ต,ค. 58 [ 9 ต.ค. 2558 ]  
 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่งวดที่ 3/2558 ที่ พล 0023.5/ว428 ลว 9 ต.ค.58 [ 9 ต.ค. 2558 ]  
 

เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกในโครงการข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน ที่ พล 0023.4/ว 427 ลว 9 ต.ค.58 [ 9 ต.ค. 2558 ]  
 

กำหนดการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ที่ พล 0023.2/ว 535 ลว 9 ต.ค.58 [ 9 ต.ค. 2558 ]  
 

การประชุมนายก/ปลัด อปท. ครั้งที่ 6/2558 ที่ พล 0023.1/ว6224 ลว 8 ต.ค.58 [ 8 ต.ค. 2558 ]  
 

ขอเลื่อนประชุมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรับมอบนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล ที่ พล 0023.2/ว425 ลว 7 ต.ค.58 [ 7 ต.ค. 2558 ]  
 

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง "การนำกรอบยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาฯ ที่ พล 0023.3/ว 424 ลว 6 ต.ค. 58 [ 6 ต.ค. 2558 ]  
 

การเผยแพร่หนังสือและสื่ออิเล็กทรกนิกส์ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทยฯ ที่ พล 0023.3/ว 423 ลว 6 ต.ค. 58 [ 6 ต.ค. 2558 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [472]
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 12099636 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551