เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
การประชุมนายกอปท.และปลัดอปท. ครั้งที่ 1 / 2558 ที่ พล 0023.1/ว374 ลว 19 ม.ค.58 [ 20 ม.ค. 2558 ]  
 
การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0017.3/ว7133 ลว 15 ธ.ค.57 [ 29 ธ.ค. 2557 ]  
 
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ ปี 2558 งวดที่ 3 (เดือนกุมภาพันธ์ 2558) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว461 ลว 22 ม.ค.58 [ 22 ม.ค. 2558 ]  
 
แจ้งให้ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีภายในวันที่ 30 ตุลาคมของทุกปี ที่ พล 0023/ว 32 ลว 21 ม.ค. 58 [ 21 ม.ค. 2558 ]  
 
รายงานการประชุมนายก/ปลัด อปท. ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24 พ.ย.57 [ 20 ม.ค. 2558 ]  
 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ที่ พล 0023.3/ ว 371 ลว 19 ม.ค. 58 [ 19 ม.ค. 2558 ]  
 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว270 ลว 15 ม.ค.58 [ 15 ม.ค. 2558 ]  
 
ให้อปท.ส่งแบบสำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ที่ พล 0023.2/ว21 ลว 15 ม.ค.58 [ 15 ม.ค. 2558 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [386]
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 10125210 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551