เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคระห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 [ 8 เม.ย. 2557 ]  
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้วนการวัดและแระเมิงผลการเรียนรู้ ประจำปี 57 ที่ พล 0023.3/ว 111 ลว 11 เม.ย. 57 [ 17 เม.ย. 2557 ]  
 
เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปี 57 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2041 ลว 17 เม.ย. 57 [ 17 เม.ย. 2557 ]  
 
เรื่อง ขอความร่วมมือ อปท. ให้การสนับสนุนและดำเนินการป้องกันปละลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ แล้วรายงานผลให่้จังหวัดทราบตามแบบ ปภ.สถจ.2 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 112 ลว 17 เม.ย. 57 [ 17 เม.ย. 2557 ]  
 
เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1985 ลว 11 เม.ย. 57 [ 11 เม.ย. 2557 ]  
 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ อปท. เจ้าภาพดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการศึกษาของ อปท. ปีงบประมาณ 57 ที่ พล 0023.3/ว 1986 ลว 11 เม.ย. 57 [ 11 เม.ย. 2557 ]  
 
เรื่อง การจัดการแข่งขัน "ไทคัพ" มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ที่ พล 0023.3/ว 1987 ลว 11 เม.ย. 57 [ 11 เม.ย. 2557 ]  
 
เรื่อง สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e - LAAS) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 110 ลว 11 เม.ย. 57 [ 11 เม.ย. 2557 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [313]
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 7898417 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551