เลือกหมวดหนังสือ :
 
 

รายงานข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 034 ลว 26 ก.ค. 59 [ 27 ก.ค. 2559 ]  
 

โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 ที่ พล 0023.2/11945 ลว 27 ก.ค. 59 [ 27 ก.ค. 2559 ]  
 

แจ้งผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ที่ พล 72002/ว037 ลว 11 ก.ค. 59 [ 27 ก.ค. 2559 ]  
 

การจัดการทอดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ พล 0023.3/ว 301 ลว 27 ก.ค. 59 [ 27 ก.ค. 2559 ]  
 

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงาน โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2559 ฯ ที่ พล 0023.3/ว 300 ลว 27 ก.ค. 59 [ 27 ก.ค. 2559 ]  
 

แนวทางการปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว4356 ลว 26 ก.ค.59 [ 26 ก.ค. 2559 ]  
 

ขอความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว4355 ลว 26 ก.ค. 59 [ 26 ก.ค. 2559 ]  
 

ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว4357 ลว 26 ก.ค.59 [ 26 ก.ค. 2559 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [574]
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 15,801,132 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551