เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
ให้รายงานข้อมูลการดำเนินการงานที่เป็นปัจจุบันในระบบ E-plan ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2 ลว. 2 มี.ค. 58 [ 3 มี.ค. 2558 ]  
 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสสุนัขและแมว วันที่ 12 มี.ค.58 ลพ 023.3/ว1300 ลว 26 ก.พ.58 [ 2 มี.ค. 2558 ]  
 
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2558 ด่วนมาก ที่ พล 0023.1/ว1346 ลว 27 ก.พ. 58 [ 2 มี.ค. 2558 ]  
 
ตัวอย่างสรุปงบประมาณ อปท.จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2558 (ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) [ 26 ก.พ. 2558 ]  
 
โครงการการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่่นจากระบบซี เป็นระบบแท่ง จ.พิษณุโลก ที พล 0023.2/ว94 ลว 25 ก.พ.58 [ 25 ก.พ. 2558 ]  
 
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปี 2558 งวดที่ 4 เดือน มีนาคม-เมษายน 58 ที่ พล 0023.3/ว1444 ลว 3 มี.ค.58 [ 3 มี.ค. 2558 ]  
 
การดำเนินภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสาร และการจัดบริการห้องสุขาสาธารณะ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1340 ลว. 27 ก.พ. 58 [ 2 มี.ค. 2558 ]  
 
การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างของอปท. ด่วนมาก ที่ พล 0023.4/ว1345 ลว 27 ก.พ.58 [ 2 มี.ค. 2558 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [397]
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 10507260 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551