เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
แจ้งประชุมชี้แจงเรื่องเร่งรัดการบันทึกข้อมูลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ e-plan วิทยุสื่อสาร ที่ พล 0023.3/ ว 486 ลว 18 ธ.ค 57 [ 18 ธ.ค. 2557 ]  
 
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ e-plan ที่ พล 0023.3/ว479 [ 16 ธ.ค. 2557 ]  
 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด พล 0023.3/ว485 ลว 17 ธ.ค57 [ 17 ธ.ค. 2557 ]  
 
ให้อปท.ที่ี่ยังไม่ได้รายการ มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว รายการจังหวัดภายในวันที่ 19 ธ.ค.57 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว480 ลว 16 ธ.ค.57 [ 17 ธ.ค. 2557 ]  
 
หมู่บ้านที่ไม่มีน้ำประปาใช้ ที่ พล 0023.3/ว7178 ลว 16 พ.ย 57 [ 16 ธ.ค. 2557 ]  
 
ขอเชิญบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการฯ ที่ พล 0023.3/ว 38 ลว 15 ธ.ค .57 [ 16 ธ.ค. 2557 ]  
 
ขอเชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณราคาฯ ในวันที่ 18 ธ.ค.57 ที่ พล 0023.3/ว40 ลว 15 ธ.ค.57 [ 16 ธ.ค. 2557 ]  
 
ขอรับการจัดสรรงปม.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนพัฒนาเด้กเล็กของอปท. ด่วนมาก ที พล 0023.3/ว472 ลว 15 ธ.ค.57 [ 15 ธ.ค. 2557 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [379]
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 9800865 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551