เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
การสำรวจข้อมูลการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เพิ่มเติม) ที่ พล 0023.3/ว 293 ด่วนที่สุด ลว. 23 ก.ค. 57 [ 23 ก.ค. 2557 ]  
 
ขอเชิญประชุมร่วมพิจารณาการทบทวนผลการประเมินกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีพิเศษ ที่ พล 0023.2/ว 290 ลว 22 ก.ค.57 [ 22 ก.ค. 2557 ]  
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่พล 0023.3/ว3886 ด่วนที่สุด ลว. 18 ก.ค. 57 [ 18 ก.ค. 2557 ]  
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ พล 0023.3/ว209 ด่วนที่สุด ลว. 16 ก.ค. 57 [ 16 ก.ค. 2557 ]  
 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.3/ว3791 ด่วนที่สุด ลว. 15 ก.ค. 57 [ 15 ก.ค. 2557 ]  
 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบทประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.3/18 ด่วนที่สุด ลว. 10 ก.ค. 57 [ 10 ก.ค. 2557 ]  
 
การดำเนินการกรอกข้อมูลแบบสำรวจความต้องการอาคารเรียนและครุภัณฑ์ทางการศึกษาฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 203 ลว. 10 ก.ค. 57 [ 10 ก.ค. 2557 ]  
 
ขอความร่วมมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น 2558" ที่ พล 0023.3/ว 292 ลว. 23 ก.ค. 57 [ 23 ก.ค. 2557 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [335]
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 8493318 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551