เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว181 ลว 29 เม.ย. 58 [ 30 เม.ย. 2558 ]  
 
ขอเชิญประชุมชี้แจงการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศฯ Core team ที่ พล 0023.3/ว176 ลว 28 เม.ย. 58 [ 29 เม.ย. 2558 ]  
 
แผนแม่บนป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2671 ลว 28 เม.ย. 58 [ 28 เม.ย. 2558 ]  
 
การป้องกันอันตรายและความเสียหาย กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ด่วนที่สดุ ที่ พล 0023.3/ว 2672 ลว 28 เม.ย. 58 [ 28 เม.ย. 2558 ]  
 
การดำเนินกิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว2598 ลว 27 เม.ย. 58 [ 27 เม.ย. 2558 ]  
 
มติ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 27 เมษายน 2558 [ 1 พ.ค. 2558 ]  
 
กำหนดการตรวจสอบรายละเอียดในการปรับอัตราเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 185 ลว 1 พ.ค. 58 [ 1 พ.ค. 2558 ]  
 
การดำเนินการงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558 ร้อยละตัวชี้วัดของ อปท.นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ที่ พล 0023/.32757 ลว 1 พ.ค.58 [ 1 พ.ค. 2558 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [416]
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 10969040 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551