เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
การคัดเลือกกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ (หนังสืออยู่ระหว่าง ผวจ. ลงนามป [ 4 ก.ย. 2558 ]  
 
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงาน (นอกระดับควบ) และสายบริหาร ที่ พล 0023.2/ว373 ลว 23 ส.ค.58 [ 4 ก.ย. 2558 ]  
 
ให้ อปท.ที่มี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดดำเนินการบันทึกข้อมูลข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ตามโปรแกรม CCIS ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว380 ลว 3 ก.ย.58 [ 3 ก.ย. 2558 ]  
 
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/379 ลว 3 ก.ย.58 [ 3 ก.ย. 2558 ]  
 
มติ ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 8/2558 ลว. 26 ส.ค 58 (เฉพาะเรื่องขอความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้าง กำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ ยุบเลิกตำแหน่ง การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเทศบาลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560))) [ 3 ก.ย. 2558 ]  
 
มติ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที 8/2558 วันที่ 27 ส.ค.58 [ 3 ก.ย. 2558 ]  
 
เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนที่แม่บทของ อปท. วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/013 ลว 2 ก.ย.58 [ 2 ก.ย. 2558 ]  
 
มติ ก.ท.จ. พิษณุโลก ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 26 สิงหาคม 25858 [ 2 ก.ย. 2558 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [460]
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 11839511 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551