การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ส. 2553 ที่ พล 0023.3/ว202  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 15.32 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 97 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 22,843,991 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551