ขอความร่วมมือแจ้งเวียนแบบสำรวจการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่ พล 0023.3/ว5903 ลว 5 พ.ย.61  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2561 เวลา 10.42 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 120 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 22,074,135 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551