การซักซ้อมแนวททางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจานุเบกษาของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ ว2949  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2561 เวลา 13.48 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 178 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 22,844,093 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551