การแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 535 ลว 27 ม.ค. 59  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ม.ค. 2559 เวลา 15.34 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 257 ท่าน

 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 17,466,138 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551