แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ที่ พล 0023.3/ ว 454 ลว 25 ม.ค 59  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2559 เวลา 11.18 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 423 ท่าน

 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 17,466,221 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551