ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ.2558 ที่ พล 0023.2/ว 343 ลว 19 ม.ค 59  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ม.ค. 2559 เวลา 11.24 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 499 ท่าน

 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 17,466,273 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551