ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ด่วนที่สุด พล 0037.3 / ว 5682 ลว 12 พ.ย. 52  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ย. 2552 เวลา 06.53 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 1340 ท่าน

 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 17,311,381 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551