ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท. ด่วนที่สุด พล 0037.3/ ว 638 ลว 2 พ.ย. 52  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ย. 2552 เวลา 16.31 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 5442 ท่าน

 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 17,313,335 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551