แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งวดที่ 2 จำนวน 6 เดือน (เดือน เม.ย.-ก.ย.57) ที่ พล 0023.5/ว 44 ลว. 19 ก.พ.57  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มี.ค. 2557 เวลา 11.02 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 396 ท่าน

 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 17,313,264 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551