รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของอปท. ด่วนมาก ที่ พล 0023.4/ว4753 ลว 26 ก.ค.56  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ค. 2556 เวลา 13.53 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 2206 ท่าน

 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 17,313,326 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551