การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) ที่ พล 0023.3/ว 3772 ลว 13 มิ.ย. 56  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2556 เวลา 16.40 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 739 ท่าน

 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 17,313,301 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551