การโอนจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2556) ที่ พล 0023.5/ว2949 ลว 14 พ.ค. 56  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2556 เวลา 14.47 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 574 ท่าน

 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 17,313,339 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551