อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพติดที่ผ่านการบำบัด งวดที่ 1 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2857 ลว. 8 พ.ค.56  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ค. 2556 เวลา 09.46 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 625 ท่าน

 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 17,466,172 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551