เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆเกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมและบำรุงรักษาจารีตประเพณ๊และวัฒนธรรมอันดีของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว2612 ลว. 26 เมย. 2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2556 เวลา 10.44 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 900 ท่าน

 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 17,466,279 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551