เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2 ที่ พล 0037.5/ว6931 ลว 21 พ.ย. 2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ย. 2555 เวลา 15.56 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 1111 ท่าน

 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 17,313,302 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551