การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดที่3) ที่ พล 0037.3/ว 157 ลว. เม.ย.55  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2555 เวลา 13.51 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 1140 ท่าน

 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 17,466,265 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551