การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือด่วนที่สุด ที่ พล0037.1/ว3539 ลว. 23 มิ.ย. 2554  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มิ.ย. 2554 เวลา 14.57 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 1225 ท่าน

 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 17,466,198 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551